floating share buttons

โครงการวิจัย (Checkoff Programs)

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Checkoffs

ข้อแนะนำโดยย่อ เพื่อให้เกิดความเข้าใจต่อโครงการต่างๆในการประชาสัมพันธ์และการทำตลาดสินค้าระดับชาติ

คำแนะนำสำหรับที่จะให้คุณมีความเข้าใจต่อโครงการต่างๆในการประชาสัมพันธ์และการวิจัยสินค้าระดับชาติ จัดเตรียมโดยสภาและคณะกรรมการสนับสนุนสินค้าแห่งชาติ( National Commodity Checkoff Boards and Councils)

คำตอบตรงต่อคำถามที่ถูกถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับโครงการ national checkoff program

อะไรคือ checkoff program?

checkoff คือโครงการการทำตลาด และการวิจัย โดยทั่วไป ที่ได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากภาคอุตสาหกรรม ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มอุปสงค์สำหรับสินค้าเกษตร ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สิ่งเหล่านี้สามารถทำผ่านการประชาสัมพันธ์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และผ่านเครื่องมือการตลาดอื่นๆที่หลากหลาย โครงการเหล่านี้ จะเหมือนกับธุรกิจที่ได้รับการให้เงินจากบรรดาผู้ถือหุ้น (ผู้ผลิต, ผู้แปรรูป, ผู้จัดเก็บและขนส่ง, ผู้นำเข้า, ฯลฯ) โดยมีคณะกรรมการจัดการที่ขึ้นต่อผู้ถือหุ้น

ใครเป็นผู้จ่ายเงินสำหรับ checkoff?

โครงการ checkoff แต่ละโครงการจะถูกสนับสนุนทั้งหมดโดยผู้ให้เงินทุน ไม่มีความเกี่ยวข้องกับเงินทุนใดๆ จากผู้จ่ายภาษี หรือจากรัฐบาล อัตราการขยายตัวของส่วนเกินจะแปรเปลี่ยนไปในโปรแกรม checkoff แต่ละโครงการ แต่จะอ้างอิงกับร้อยละของยอดขายสุทธิเสมอ หรือ ถูกประเมินที่อัตราที่ตั้งไว้ต่อหน่วยผลิต ผู้เข้าร่วมโครงการ checkoff แต่ละรายจะจ่ายอัตราเดียวกันไม่ว่าสถานที่ปฏิบัติงานของเขาหรือเธอจะอยู่ที่ใด

แล้วโครงการ checkoffs ให้ประโยชน์กับกสิกร ผู้ผลิต ผู้แปรรูป ผู้จัดเก็บและขนส่ง และผู้นำเข้าได้อย่างไร?

เป้าหมายพื้นฐานของโปรแกรม checkoff ทุกโปรแกรมคือเพื่อเพิ่มอุปสงค์ต่อสินค้า ดังนั้นจึงเพิ่มศักยภาพในการเจริญทางเศรษฐกิจในระยะยาวของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรม

checkoffs จะให้ประโยชน์แก่ผู้บริโภคหรือไม่?

ได้ โครงการ checkoff ต่างๆ ให้ประโยชน์กับผู้บริโภคโดยการให้:

ข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยในการเลือกโดยมีข้อมูล
วิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการปรับปรุง ที่รับกับความคาดหวังของผู้บริโภค ต่อคุณภาพ ความปลอดภัย และคุณค่าทางโภชนาการ

ใครเป็นผู้บริหารจัดการโครงการ checkoff?

โครงการ Checkoff จะบริการจัดการโดยคณะกรรมการที่มาจากภาคอุตสาหกรรม ถูกแต่งตั้งโดยเลขาธิการกระกรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการนี้รับผิดชอบในการจัดหาเงินทุนและให้ความเห็นชอบต่อแผนธุรกิจ และโครงการต่างๆ ผู้เข้าร่วมโครงการ Checkoff มีสิทธิในการรักษาสิทธิในการเข้าร่ม หรือถอนตัวจากโครงการที่พวกเขาเข้าร่วมอยู่ได้

โครงการ checkoff ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือไม่?

ไม่ Checkoffs นั้นได้รับการสนับสนุนเงินทุนทั้หมดจากอุตสาหกรรมที่พวกเขาเกี่ยวข้องด้วย ไม่ใช่จาก ผู้จ่ายภาษี หรือตัวแทนต่างๆของภาครัฐ

แล้วรัฐบาลกลางเกี่ยวข้องอย่างไรในโครงการ checkoff?

โครงการ Checkoff programs นั้นก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายคองเกรส ฝ่ายบริการการด้านการตลาดการเกษตร(AMS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ(USDA) มีหน่าที่รับผิดชอบในการดูแลความเรียบร้อยทั่วไป ฝ่ายบริการด้านวิเทศเกษตร(FAS) ของกระทรวงเกษตรสหรัฐ มีคามรับผิดชอบในการให้การดูแลความเรียบร้อยโดยรวมเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมต่างๆในโครงการ checkoff program ในตลาดโลก

โครงการ checkoff ทุกอันเหมือนกันหรือเปล่า?

เปล่า แม้ว่าโครงการ checkoff program ทุกๆโครงการมีวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายเหมือนกัน คือเพื่อเพิ่มอุปสงค์ของสินค้า และเพิ่มการเจริญทางเศรษฐกิจในระยะยาวของทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง พวกเขาทำโครงการนี้สำเร็จด้วยวิธีต่างๆที่เหมาะสมที่สุดสำหรับโครงสร้างการตลาดของสินค้าแต่ละชนิด