ข้อเท็จจริงด้านอุตสาหกรรม

ชาวอเมริกันบริโภคป๊อปคอร์นที่คั่วสุกแล้วจำนวน 16 พันล้าน ควอทช์ ต่อปี หรือ 52 ควอทช์ต่อคน ผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก มันเป็นหนี่งในบรรดาอาหารที่ประหยัดที่สุดและอร่อยที่สุดที่มีอยู่

โดยประมาณแล้ว ร้อยละ 70 จะถูกบริโภคที่บ้าน (ทั้งคั่วเองที่บ้าน และคั่วมาก่อนจากที่อื่น) และประมาณร้อยละ 03 จะรับประทานนอกบ้าน (โรงภาพยนตร์, สนามกีฬา, โรงเรียน, ฯลฯ) ป๊อปคอร์นที่ยังไม่คั่วจะมีประมาณร้อยละ 90 ของยอดขายสำหรับการบริโภคในครัวเรือน

มลรัฐที่เป็นผู้ผลิตหลักๆของป๊อปคอร์น ได้แก่มลรัฐ อิลลินอยส์ อินเดียนา ไอโอวา แคนซัส เคนตักกี มิชิแกน มิสซูรี เนบราสกา และโอไฮโอ

ช่วงที่ป๊อปคอร์นมียอดขายสูงสุดสำหรับการบริโภคภายในบ้านเรือน คือช่วงฤดูใบไม้ร่วง ยอดขายยังคงมีมากตลอดทั้งฤดูหนาว หลังจากนั้นจะลดลงช่วงฤดูใบไม้ผลิ และฤดูร้อน ป๊อปคอร์นเป็นของว่างที่เป็นที่นิยมกับผู้บริโภคทุกกลุ่มอายุ

ยอดขาย (ป๊อปคอร์นที่ยังไม่คั่ว)

1970-353,000,0001985- 670,000,0002000- 979,910,286
1971-363,000,0001986- 700,000,0002001-1,038,134,447
1972-372,000,0001987- 741,000,0002002-1,040,587,195
1973-383,000,0001988- 807,000,0002003- 983,965,094
1974-401,000,0001989- 872,000,0002004-1,009,436,378
1975-393,000,0001990- 938,000,0002005-1,007,680,708
1976-415,000,0001991-1,031,800,0002006- 976,292,421
1977-450,000,0001992-1,124,600,0002007- 977,399,488
1978-486,000,0001993-1,158,000,0002008- 966,515,120
1979-520,000,0001994-1,080,760,0002009- 990,748,561
1980-568,000,0001995-1,025,000,000
1981-600,000,0001996-1,068,255,000
1982-611,000,0001997-1,059,100,000
1983-618,000,0001998- 934,132,810
1984-630,000,0001999- 938,100,156

ป๊อปคอร์นในต่างประเทศ

ป๊อปคอร์นเกือบทั้งหมดที่มีการบริโภคในโลกนี้มีการปลูกที่สหรัฐอเมริกา แม้ว่ายอดขายทั่วโลกของป๊อปคอร์นมีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่ชาวอเมริกันก็บริโภคป๊อปคอร์นมากกว่าพลเมืองของประเทศอื่นใด

คุณภาพของป๊อปคอร์น

ปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพของป๊อปคอร์น เป็นต้นว่า ความชื้นในเมล็ด และอัตราการขยายตัว, ขั้นตอนการแปรรูป, การเก็บรักษาและขนย้ายถายในบ้าน

เพื่อให้ได้มาซึ่งความสามารถในการแตกตัวที่ดีที่สุด ความชื้นในป๊อปคอร์นควรจะอยู่ในช่วงระหว่าง 13 – 14.5 เปอร์เซ็นต์ โดยค่าที่ถือว่าอุดมคติที่สุด อยู่ที่ 13.5 % ความชื้นที่มากหรือน้อยกว่าค่าร้อยละช่วงนี้จะทำให้ความสามารถในการแตกตัวลดลงเป็นอย่างมาก

ผู้ผลิตรายต่างๆมองว่าอัตราส่วนในการพองตัวที่น้อยที่สุดสำหรับป๊อปคอร์นที่ดีคือตั้งแต่ 35 – 38 ต่อ 1 อย่างไรก็ตามบางสายพันธุ์ผสมที่พัฒนามากขึ้นในปัจจุบัน อาจขยายตัวได้ถึง 40 เท่า

ป๊อปคอร์นที่ดีควรแตกได้ร้อยละ 98 ของจำนวนเมล็ดที่มี โดยมีเมล็ดที่ไม่แตก(spinsters) น้อยกว่าร้อยละ 2 การระมัดระวังระดับของการแปรรูปจะช่วยประกันให้ได้ค่าที่ต้องการนี้ ผู้ผลิตรายต่างๆ ต่างป้องกันการปนเปื้อน และความเสียหายต่อเมล็ดรูปแบบอื่นๆ ซึ่งอาจทำให้คุณภาพของป๊อปคอร์นลดลงได้

เนื่องจากการเก็บรักษาที่บ้าน สามารถส่งผลกระทบต่อความชื้นของป๊อปคอร์นได้ ดังนั้นจึงส่งผลต่อความสามารถในการแตกตัวของมันด้วย ดังนั้นห่อเมล็ดป๊อปคอร์นที่ฉีกเปิดออกมาแล้วควรจะเก็บเอาไว้ในภาชนะที่ปิดผนึกกันอากาศเข้าจนกว่าจะใช้งาน หลีกเลี่ยงการเก็บป๊อปคอร์นไว้ในตู้เย็น อากาศในตู้เย็นมีความชื้นน้อยมากและอาจทำให้ป๊อปคอร์นแห้งได้

ไมโครเวฟป๊อปคอร์น

ในช่วงต้นทศวรรษ 1980 ไมโครเวฟป๊อปคอร์นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นในตระกูลของผลิตภัณฑ์ป๊อปคอร์น ในวันนี้มากกว่าร้อยละ 80 ของบ้านผู้บริโภคชาวสหรัฐมีเตาไมโครเวฟ ดังนั้นเพียงแค่นับในบ้านเรือนผู้คน ก็มีไมโครเวฟมากกว่า 73 ล้านเครื่อง แล้ว ! นอกบ้าน ผู้คนทุกอายุก็ชอบรสชาติของป๊อปคอร์นที่อุ่น และคั่วมาใหม่ๆกันทั้งนั้น ด้วยความสะดวกในแง่เวลาและการตระเตรียม ที่ไมโครเวฟป๊อปคอร์นจัดให้ คุณจึงสามารถที่จะเห็นป๊อปคอร์น “โผล่มา” ในฐานของว่างยามบ่ายที่ที่ทำงาน หรือยามหลังเลิกเรียน และในหอพักต่างๆ หรือตามห้องพักในโรงแรม ป๊อปคอร์นที่คั่วในเตาไมโครเวฟได้ยังมาในหลากหลายรูปแบบของกลิ่นรสต่างๆ รวมถึงแบบไขมันต่ำ แบบเพิ่มเนยพิเศษ และแบบกูรเมต์ เพื่อที่จะให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ที่กระหายจะบริโภคทุกราย

คณะกรรมการป๊อปคอร์น

คณะกรรมการป๊อปคอร์นเป็นองค์กรปราศจากกำไร ที่ได้รับการสนับสนุนเรื่องทุนดำเนินการจากบรรดาผู้ผลิตป๊อปคอร์นในสหรัฐ คณะกรมการมีความตั้งใจที่จะยกระดับความตระหนักรู้เกี่ยวกับป๊อปคอร์นสหรัฐ ในฐานะ ของว่างอเนกประสงค์ ที่ทำจากธัญชาติทั้งเมล็ด ด้วยความพยายามทำการตลาดทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ