Menu Close

ภาพกิจกรรม Tasty USA /2022 กับ US Popcorn ที่ Foodland Supermarket

จบไปแล้วกับกิจกรรม Tasty USA ที่ทาง U.S.Popcorn ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ณ Foodland Supermarket

ทางเราจึงได้นำภาพบรรยากาศกิจกรรมในช่วงกิจกรรมดังกล่าวมาฝาก

Foodland สาขา นวมินทร์

Ms. Kelly Stange อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายกิจการการเกษตร สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย

Foodland สาขา ศรีนครินทร์

แล้วพบกันใหม่ ในกิจกรรมข่าวออนไลน์ฉบับเดือนหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

Verified by MonsterInsights