Menu Close

Big C Chiangmai Trainning 2022

ภาพบรรยากาศ การอบรมให้ความรู้เพิ่มทักษะฝ่ายอาหารสด ของทาง บิ้กซี โดยได้รับเกียรติจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา (USDA) และสมาคมตัวแทนสินค้าอเมริกา โดยมาให้ความรู้ของผลิตภัณฑ์สินค้าอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุดิบอาหาร และสินค้าเกษตรของประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในงานนี้ จัดขึ้นในวันพุธ ที่ 21 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมบิ้กซีเชียงใหม่ 1 โดยในงานนี้ทางสมาคมป๊อปคอร์น ก็ได้ร่วมเป็นส่วนนึงในการอบรมครั้งนี้ด้วย ซึ่งทางผู้เข้าร่วมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับป๊อปคอร์นอเมริกา และประโยชน์ของป๊อปคอร์นที่ทุกท่านไม่เคยรู้มาก่อน

บทความที่เกี่ยวข้อง

Verified by MonsterInsights